Integritetspolicy

  • maj, 7 2023
  • 0

Denna sida innehåller VårdPlus Medicininfos integritetspolicy och beskriver hur vi hanterar personuppgifter och skyddar din integritet. Här kan du läsa om vår insamlingsprocess, säkerhetsåtgärder, dina rättigheter samt hur du kan kontakta oss.

GDPR-information

  • maj, 7 2023
  • 0

Denna sida tillhandahåller omfattande information om hantering av personuppgifter på VårdPlus Medicininfo enligt GDPR. Sidan innehåller detaljer om hur vi samlar in, behandlar och skyddar dina personuppgifter samt information om dina rättigheter som registrerad.