Rollen för fysioterapi i återhämtning från leukemi

Rollen för fysioterapi i återhämtning från leukemi

  • maj, 20 2023
  • 0

Fysioterapi spelar en viktig roll i återhämtningen från leukemi, då det hjälper patienter att återuppbygga styrka, uthållighet och funktion efter intensiv behandling. Genom att fokusera på att förbättra rörligheten och minska smärta, kan fysioterapeuter hjälpa individer att återgå till sina normala aktiviteter och förbättra livskvaliteten. Dessutom kan fysioterapi bidra till att minska trötthet och depression, som ofta är vanliga biverkningar av leukemibehandling. Som en del av det övergripande vårdteamet, arbetar fysioterapeuter nära patienter, läkare och andra vårdgivare för att skapa en individuellt anpassad rehabiliteringsplan. Sammantaget är fysioterapi en avgörande komponent för att främja en positiv och effektiv återhämtning från leukemi.