Integritetspolicy

  • maj, 7 2023
  • 0

Denna sida innehåller VårdPlus Medicininfos integritetspolicy och beskriver hur vi hanterar personuppgifter och skyddar din integritet. Här kan du läsa om vår insamlingsprocess, säkerhetsåtgärder, dina rättigheter samt hur du kan kontakta oss.