Myter om influensavaccinet: Varför du fortfarande bör vaccinera dig
  • jun, 12 2023
  • 0

Myt 1: Influensavaccinet orsakar influensa

En vanlig missuppfattning är att influensavaccinet faktiskt kan orsaka influensa. Det är viktigt att förstå att vaccinet inte innehåller levande virus, utan snarare inaktiverade eller försvagade virus som inte kan orsaka sjukdom. Vaccinet hjälper kroppen att bygga upp ett skydd mot influensaviruset genom att stimulera immunsystemet att producera antikroppar.


Vissa personer kan uppleva milda biverkningar efter att ha fått vaccinet, såsom ömhet vid injektionsstället eller feber. Dessa symtom är dock kortvariga och mycket mildare än att faktiskt få influensa. Att vaccinera sig är fortfarande det bästa skyddet mot att bli allvarligt sjuk av influensa.

Myt 2: Om jag redan har haft influensa behöver jag inte vaccinera mig

Det är sant att om du har haft influensa under en säsong är det mindre sannolikt att du får den igen samma år. Men influensavirus förändras ständigt och det finns många olika stammar av viruset. Att ha haft influensa en gång skyddar dig inte mot att få en annan stam av viruset senare under säsongen eller följande år.


Det är också viktigt att komma ihåg att influensavaccinet uppdateras varje år för att skydda mot de stammar av viruset som förväntas vara mest aktiva under den kommande säsongen. Genom att vaccinera dig varje år får du det bästa möjliga skyddet mot influensa.

Myt 3: Influenzavaccinet är inte säkert för gravida kvinnor och barn

Influenzavaccinet anses vara säkert och effektivt för de flesta människor, inklusive gravida kvinnor och barn över 6 månaders ålder. Gravida kvinnor löper en högre risk att bli allvarligt sjuka av influensa, och vaccinet kan skydda både kvinnan och hennes ofödda barn från influensa och dess komplikationer.


För barn är vaccinet särskilt viktigt eftersom de har en högre risk att drabbas av allvarliga komplikationer om de får influensa. Att vaccinera ditt barn mot influensa kan också skydda andra mer sårbara personer i din familj, såsom äldre släktingar eller de med nedsatt immunförsvar.

Myt 4: Jag är frisk och har aldrig haft influensa, så jag behöver inte vaccinet

Även om du är frisk och sällan blir sjuk kan du fortfarande dra nytta av att vaccinera dig mot influensa. Att vara frisk minskar inte risken för att bli smittad av influensaviruset. Faktum är att influensan kan spridas lätt och snabbt, särskilt på arbetsplatser, skolor och offentliga platser.


Vaccinet hjälper inte bara till att skydda dig från att bli sjuk, utan också att minska risken för att du sprider viruset till andra. Detta är särskilt viktigt om du har kontakt med personer som är mer sårbara för influensa, såsom småbarn, äldre personer eller de med kroniska sjukdomar.

Myt 5: Influenzavaccinet är inte effektivt

Influenzavaccinets effektivitet kan variera från år till år och mellan olika individer. Det beror på flera faktorer, inklusive vilka stammar av influensavirus som cirkulerar under en viss säsong, hur väl vaccinet matchar de cirkulerande stammarna och hur starkt den vaccinerade personens immunförsvar är.


Trots dessa variationer har studier visat att influensavaccinet generellt sett är effektivt för att minska risken för influensa och dess komplikationer. Även om vaccinet inte alltid förhindrar influensa helt, kan det minska svårighetsgraden av sjukdomen och risken för allvarliga komplikationer som kräver sjukhusvård.

Myt 6: Naturlig immunitet är bättre än vaccininducerad immunitet

Naturlig immunitet, som uppnås genom att ha haft en sjukdom, kan vara långvarig och skyddande mot vissa sjukdomar. Men för influensa är naturlig immunitet inte lika effektiv som vaccininducerad immunitet. Det beror på att influensavirus förändras ständigt och nya stammar av viruset kan uppstå varje år.


Att förlita sig på naturlig immunitet innebär att du måste bli sjuk av influensa för att utveckla skydd, vilket kan innebära risker för allvarliga komplikationer och sjukhusvistelser. Vaccininducerad immunitet ger ett säkrare och mer effektivt sätt att skydda dig mot influensa och dess potentiellt allvarliga konsekvenser.

Stellan Sjöberg

Stellan Sjöberg

Hej, jag heter Stellan Sjöberg och jag är expert inom läkemedelsindustrin. Jag har studerat farmakologi och arbetat med forskning och utveckling av nya mediciner i flera år. På fritiden gillar jag att skriva om mediciner, sjukdomar och behandlingar för att öka medvetenheten och förståelsen kring dessa ämnen. Jag hoppas att mina texter kan hjälpa andra att fatta välgrundade beslut om sin hälsa och behandling. Min passion är att göra medicinsk kunskap mer tillgänglig för allmänheten.

Skriv en kommentar