• maj, 7 2023
  • 0

Introduktion till Integritetspolicy

Välkommen till VårdPlus Medicininfo. Ditt privatliv är av yttersta vikt för oss, och därför är denna integritetspolicy framtagen för att ge dig en klar förståelse av hur vi samlar in, använder, skyddar eller på annat sätt hanterar dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Vi tar ditt förtroende på allvar och är åtagande att skydda integriteten hos alla våra besökare och användare.

Insamling och användning av personuppgifter

Information som samlas in på VårdPlus Medicininfo används enbart i syfte att förbättra innehållet och kvaliteten på våra tjänster. Vi samlar in personuppgifter såsom namn, kontaktinformation och övriga uppgifter som användare valfritt tillhandahåller. Denna insamling sker exempelvis vid användning av kontaktformulär, prenumeration på nyhetsbrev eller vid kommentering på vår blogg. All data behandlas konfidentiellt och delas inte med tredje part utan ditt uttryckliga medgivande, såvida inte lagkrav kräver annorlunda.

Säkerhet och skydd av personuppgifter

Vi vidtar högsta möjliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, avslöjande eller förstörelse. Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder har implementerats för att säkerställa att dina personliga data hanteras tryggt och konfidentiellt. Trots våra ansträngningar att skydda din information kan vi inte garantera den fullständiga säkerheten för de data som överförs över internet eller som lagras i ett IT-system.

Dina rättigheter

Som registrerad användare hos VårdPlus Medicininfo har du rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi har lagrat om dig. Du har även rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, samt rätten att invända mot behandlingen och rätten att dataöverföring. Om du har frågor om hur vi behandlar din information eller önskar utöva någon av dina rättigheter, kan du kontakta oss via vår e-post: [email protected].

Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Eventuella ändringar kommer att meddelas på vår hemsida och, där så är lämpligt, genom e-postkommunikation. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker denna sida för att hålla dig informerad om eventuella uppdateringar eller ändringar.

Kontaktinformation

För frågor och funderingar angående vår integritetspolicy eller om dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss. Här följer kontaktuppgifter till oss:

  • E-post: [email protected]
  • Postadress: Stellan Sjöberg, Årstagatan 13, 753 31 Uppsala, Sverige
Stellan Sjöberg

Stellan Sjöberg

Hej, jag heter Stellan Sjöberg och jag är expert inom läkemedelsindustrin. Jag har studerat farmakologi och arbetat med forskning och utveckling av nya mediciner i flera år. På fritiden gillar jag att skriva om mediciner, sjukdomar och behandlingar för att öka medvetenheten och förståelsen kring dessa ämnen. Jag hoppas att mina texter kan hjälpa andra att fatta välgrundade beslut om sin hälsa och behandling. Min passion är att göra medicinsk kunskap mer tillgänglig för allmänheten.

Skriv en kommentar