• maj, 7 2023
  • 0

Allmänna villkor

Välkommen till VårdPlus Medicininfo. Vår webbplats är tillägnad att förse dig med tillförlitlig och aktuell information kring läkemedel, sjukdomar och behandlingar. Genom att använda vår webbplats förbinder du dig att följa dessa användarvillkor. Var vänlig läs igenom villkoren noggrant innan du fortsätter använda vår tjänst. Villkoren omfattar ditt åtagande att respektera vår upphovsrätt, att inte använda informationen på ett olovligt sätt, och att inte sprida innehåll utan vårt medgivande. Vi reserverar oss för eventuella fel i innehållet och kan inte hållas ansvariga för skador som orsakats av användningen av informationen på vår webbplats.

Integritetspolicy

Vår integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar din personliga information. Vi värdesätter ditt privatliv och strävar efter att skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Genom att använda vår webbplats samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna policy. Vi tar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att din information behandlas säkert och i enlighet med dessa villkor.

Ansvarsbegränsning

Informationen som tillhandahålls på VårdPlus Medicininfo är avsedd för allmänna informationsändamål. Vi strävar efter att hålla informationen på webbplatsen uppdaterad och korrekt, men vi lämnar inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, om webbplatsens fullständighet, noggrannhet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet med avseende på webbplatsen eller informationen, produkterna, tjänsterna eller relaterade grafik som finns på webbplatsen för något ändamål. All tillit du placerar på sådan information är därför strikt på egen risk.

Upphävd informationsepolicy

Vi besitter upphovsrätten för allt material på VårdPlus Medicininfo, inklusive text, bilder, grafik och annat innehåll. Du kan använda innehållet på vår webbplats till personliga och icke-kommersiella ändamål förutsatt att du inte ändrar materialet och alltid refererar till källan. Det är förbjudet att kopiera, distribuera, överföra eller på annat sätt använda innehållet på vår webbplats i något kommersiellt syfte utan skriftligt tillstånd från oss.

Kontaktinformation

För frågor kring våra användarvillkor eller andra aspekter av vår tjänst, är du välkommen att kontakta ägaren Stellan Sjöberg via e-post [email protected] eller via post på följande adress: Årstagatan 13, 753 31 Uppsala, Sverige. Vi värdesätter dialogen med våra användare och strävar efter att besvara alla förfrågningar i en konstruktiv och rättvisande anda.

Stellan Sjöberg

Stellan Sjöberg

Hej, jag heter Stellan Sjöberg och jag är expert inom läkemedelsindustrin. Jag har studerat farmakologi och arbetat med forskning och utveckling av nya mediciner i flera år. På fritiden gillar jag att skriva om mediciner, sjukdomar och behandlingar för att öka medvetenheten och förståelsen kring dessa ämnen. Jag hoppas att mina texter kan hjälpa andra att fatta välgrundade beslut om sin hälsa och behandling. Min passion är att göra medicinsk kunskap mer tillgänglig för allmänheten.

Skriv en kommentar